top of page

Fletushka, Ftesa,
& Kartolina Përshëndetëse

Ne hartojmë fletushka me porosi, ftesa, menu kartolina, katalogë, programe, grafika për reklama dhe më shumë!

 

Për të filluar, ju lutemi shikoni dhe plotësoni pyetësorin tonë në mënyrë që të kemi një ide se çfarë kërkoni dhe të vlerësoni koston.

 

 

 

*Kostot e projektimit fillojnë me 35 dollarë për 1.5 orë punë projektimi. Një pagesë shtesë i shtohet kostos përfundimtare për çdo punë projektimi pas 1.5 orësh. Pagesa duhet të merret plotësisht, para publikimit të projektit përfundimtar.  Përzgjidhni projekte që janë më të mëdha në natyrë, mund të jenë në gjendje të paraqesin një depozitë për të filluar dhe të paguajnë tepricën e mbetur para marrjes së ndonjë produkti të dorëzueshëm (ky është një rast pas rasti i vendosur pas konferencës me klientin).

 

 

*Në rastet e një porosie të nxituar, një pagesë shtesë do t'i shtohet kostove përfundimtare të projektit tuaj.

8x8 Backdrop.png
PopUpAdComponentsArtboard 1.png
Design_2INVITE 5 X 7.png
Menu Drafts_Menu 1 Front.jpg
BS greeting card.png
BH 2.png
Feb Shirt 3.png
BH 3.png
bottom of page