top of page

Keni nevojë për një Logo?

Logo | Koncepti dhe Zhvillimi Shkrim i shkurtër

Pyetjet e mëposhtme janë krijuar për të mbledhur informacion jetësor për të kuptuar se si doni ta paraqisni biznesin tuaj tek auditori dhe konkurrentët tuaj dhe për të zhvilluar plotësisht konceptet tuaja të dizajnit të logos. Sigurimi i sa më shumë informacionit të jetë e mundur përmes përgjigjeve tuaja do të ndihmojë jashtëzakonisht në kapjen e modelit përfundimtar të logos tuaj. Mos ngurroni të shtoni çdo informacion tjetër në të cilin besoni se sjell më shumë qartësi se si krijohet logoja juaj përfundimtare.

Faleminderit për paraqitjen!

bottom of page